Chlapská spevácka skupina Škrupinka

Podnetom pre vznik Škrupinky bola v roku 2007 prosba autorov tradičného trenčianskeho vianočného programu na  predvedenie chlapských kolied, s ktorou sa obrátili na bývalých tanečníkov miestnych folklórnych súborov. Po prvom veľmi úspešnom vystúpení prišla chuť nezanechať spievanie a tak postupne vznikali ďalšie programové čísla. Dnes má skupina spolu s muzikou 16 členov. Svojim nadšeným a neviazaným prejavom si už získala priazeň návštevníkov mnohých folklórnych festivalov doma aj za humnami. Chlapská spevácka skupina Škrupinka je pravidelným účastníkom najväčších folklórnych festivalov na Slovensku – Myjava, Detva a Východná. Svoje kvality preukázala, keď sa stala v roku 2016 držiteľkou zlatého pásma na celoslovenskom kole súťaže speváckych skupín. Ako najvyššie ocenenie sa môže považovať získanie titulu laureáta na medzinárodnom folklórnom festivale  v Strážnici 2015.

Akronym:
Š(ikovný)
K(rúžok)
R(emeselníkov),
U(melcov),
P(ijanov),
I(nžinierov) a 
N(árodno)
K(ultúrnych)
A(matérov).