Láska k ľudovému tancu, piesni a tradíciám patrí už od nepamäti k obci Červeník.  Činnosť súboru sa zameriava učiť deti láske k ľudovému umeniu,  piesňam, tancom a  tradíciám našej obce a ku krásnym hodnotám, ktoré sú odjakživa v našich srdciach na poprednom mieste. DFS počas svojho pôsobenia účinkoval pravidelne na rôznych podujatiach vo svojej obci, ale aj na mnohých iných miestach v rámci celého Slovenska.  Najväčším úspechom DFS Verešvaranček bola trikrát účasť na celoslovenskej prehliadke detských folklórnych súborov v Považskej Bystrici a v Likavke, na ktoré sa súbor prebojoval cez okresné a krajské prehliadky. Na celoslovenskej prehliadke v Likavke obsadil súbor „zlaté pásmo“, kde sa zaradil medzi popredné detské súbory na Slovensku. Deti začínajú rozvíjať talent detskými hrami a postupne prechádzajú k tancom a piesňam z nášho regiónu.  Detský súbor vychoval veľa talentov pre veľký súbor – Dedinskú folklórnu skupinu Verešvaran, s ktorou detský súbor úzko spolupracuje. Mladí nadšenci majú spoločný záujem  zachovať krásne ľudové tradície, ktoré sú obrazom nášho prostredia, našej kultúry, našej západoslovenskej dedinky. DFS má spracované nasledovné pásma:  Detské hry, Paste sa husičky, Jar je tu, Chlapci a dzivčence verešvárske, Čarovný hrniec, Od zrniečka ku chlebíku, Verešvárske tance. V spolupráci s DFSk Verešvaran sú spracované pásma, ktoré zachytávajú celý rok na dedine. V súčasnosti súbor vedie Stanislava Ilavská a hudobne ho sprevádza Karpatská muzika.