Folklórny súbor ZOBOR bol založený v roku 1956, jeho zriaďovateľom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. FS ZOBOR tvorí ľudová hudba, dievčenská spevácka skupina a tanečný súbor. Členmi týchto zložiek sú v prevažnej miere študenti oboch nitrianskych univerzít. Kmeňová dramaturgická línia súboru sa od roku 1996 orientuje na spracovanie pôvodného folklórneho materiálu z okolia Nitry a z tekovskej oblasti formou tematických blokov a je doplnená o programové čísla komornejšieho charakteru z iných kultúrnych oblastí Slovenska, ktoré tvoria samostatný program. FS ZOBOR uskutočnil počas svojej existencie stovky vystúpení doma a v zahraničí (Európa, Ázia, Severná Amerika), zúčastňuje sa folklórnych prehliadok, súťaží a slávností regionálneho i celoslovenského charakteru a organizačne sa podieľa na príprave tradičných podujatí adresovaných hlavne akademickej folklórnej obci, akými sú napr. Akademická Nitra, Akademický folklórny večer, Vianočné pastorále a pod. V posledných rokoch k najvýznamnejším zahraničným reprezentačným aktivitám patria vystúpenia na celosvetovej výstave EXPO 98 v Lisabone a EXPO 2000 v Hannoveri, z domácich podujatí udelenie cien na Celoštátnej súťažnej prehliadke programových blokov 2000 v Liptovskom Hrádku, na Akademickom Zvolene 1999 a 2001, udelenie ceny na medzinárodnom súťažnom folklórnom festivale vo Wisle v Poľsku (Dni kultúry Beskydských Goralov) v roku 2003 a predovšetkým titul laureáta festivalu Akademická Nitra 2002 a Akademický Zvolen 2009.