Súbor založili nadšenci folklóru vo Veľkom Mederi sústredení okolo zakladateľky, známej a úspešnej folkloristky Magdalény Mészáros. Už celé dve desaťročia obohacujú kultúrny a spoločenský život mesta i celého regiónu. Od roku 2006 sa pravidelne zúčastňujú celoslovenskej súťažnej prehliadky maďarských detských folklórnych súborov a súťaži sólistov, kde získali Zlaté pásmo. Súbor vystupuje s veľkým úspechom na Slovensku, viackrát aj na populárnom medzinárodnom festivale v Krakovanoch, ale aj v Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Českej republike, Rumunsku a Rakúsku. Treba spomenúť aj prepojenie tohto súboru so skupinami detí a mládeže v meste, ktoré zabezpečuje ďalšiu existenciu a zachovanie ľudovej kultúry Maďarov na Slovensku.