Grafická súťaž | Logo a vizuálna identita „Folklórnych slávností Krakovany“

Zadávateľ:

Obec Krakovany – Kultúrna komisia zriadená Obecným zastupiteľstvom obce Krakovany

Zadanie:

Vytvoriť nadčasové logo a vizuálnu identitu pre „Folklórne slávnosti Krakovany“.

Vyhodnotenie:

Obec Krakovany – Kultúrna komisia zriadená Obecným zastupiteľstvom obce Krakovany vyhodnotila víťazný návrh 2. novembra 2023 deväť člennou komisiou z celkového počtu zaslaných návrhov – 6.

Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme a gratulujeme víťazovi. 

Tešíme sa na ďaľší ročník folklórnych slávností, opäť s niečím novým…