Amfiteáter

29.6. | Sobota od 20:30 – 21:55

„Z Vrbového do Krakován, Štefan Anton Pyšný” FS LUSK Krakovany, DFS Krakovanček Krakovany, ĽH FS Máj Piešťany, ĽH Petra Obucha Piešťany, FS Otava Nové Mesto nad Váhom ĽH Borovienka, Spevácky zbor mesta Senica Cantiléna, CZUŠ sv. Gorazda Vrbové, sólisti speváci a tanečníci

D͟F͟S͟ ͟K͟r͟a͟k͟o͟v͟a͟n͟č͟e͟k͟

Detský folklórny súbor Krakovanček vznikol v roku 2003 pri obecnom úrade v Krakovanoch pod vedením Mgr. Zuzany Snohovej. Ako domáci

súbor každoročne účinkuje na folklórnych slávnostiach v Krakovanoch a reprezentuje obec Krakovany. Súbor spracováva autentický materiál z obce Krakovany a okolia, najmä detské hry a tance. Má 50 členov vo veku od 4 do 14 rokov. Tanečným pedagógom a choreografom sú Jarmila Kubranová a Zuzana Snohová. V roku 2013 dostal súbor ocenenie a pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja za prínos v oblasti kultúry.

V sobotňajšom programe „Z Vrbového do Krakován“ sa Vám predstaví s jarnými chorovodmi z Vrbového, detskými hrami a stvárni tradíciu chodenia handrára po okolí „Handrár, handrár ide!…“

V nedeľnom programe „Na zelenej lúke“ Vám predstaví hry a tance z Krakovian a okolia.