Amfiteáter

29.6. | Sobota od 20:30 – 21:55

„Z Vrbového do Krakován, Štefan Anton Pyšný” FS LUSK Krakovany, DFS Krakovanček Krakovany, ĽH FS Máj Piešťany, ĽH Petra Obucha Piešťany, FS Otava Nové Mesto nad Váhom ĽH Borovienka, Spevácky zbor mesta Senica Cantiléna, CZUŠ sv. Gorazda Vrbové, sólisti speváci a tanečníci

F͟o͟l͟k͟l͟ó͟r͟n͟y͟ ͟s͟ú͟b͟o͟r͟ ͟L͟U͟S͟K͟ ͟K͟r͟a͟k͟o͟v͟a͟n͟y͟

Súbor vznikol v novembri 1990. V súčasnosti je LUSK občianskym združením spolu s DFS Krakovanček a hudobnou skupinou Borovienka, ktorá folklórny súbor hudobne sprevádza. Súbor navštevujú mladí ľudia vo veku od 15 do 40 rokov, jeho základňu tvorí okolo tridsať tanečníkov.

Ako domáci súbor každoročne účinkuje na Folklórnych slávnostiach v Krakovanoch. Zameriava sa na folklór z obce Krakovany a jej najbližšieho okolia, ale do jeho repertoáru patria aj tance z myjavského a trenčianskeho regiónu.

V programe „Z Vrbového do Krakován“ sa Vám predstaví s jarnými chorovodmi z Vrbového, rozkazovačkami a prekáračkami z Vrbového a okolia a strofickými tancami získanými z materiálov od Štefana A. Pyšného z Vrbového a okolia.