Amfiteáter

29.6. | Sobota od 20:30 – 21:55

„Z Vrbového do Krakován, Štefan Anton Pyšný” FS LUSK Krakovany, DFS Krakovanček Krakovany, ĽH FS Máj Piešťany, ĽH Petra Obucha Piešťany, FS Otava Nové Mesto nad Váhom ĽH Borovienka, Spevácky zbor mesta Senica Cantiléna, CZUŠ sv. Gorazda Vrbové, sólisti speváci a tanečníci

Ľ͟u͟d͟o͟v͟á͟ ͟h͟u͟d͟b͟a͟ ͟f͟o͟l͟k͟l͟ó͟r͟n͟e͟h͟o͟ ͟s͟ú͟b͟o͟r͟u͟ ͟M͟á͟j͟

Ľudová hudba folklórneho súboru Máj pôsobí od roku 1996 pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Členovia sú študenti ale aj pracujúci nadšenci rôzneho veku, ktorí sa snažia svojim umením uchovávať a propagovať ľudové tradície a zvyky Slovenska. Ľudová hudba má v súčasnosti 6 stálych členov. V lete 2023 vydali a pokrstili svoje prvé CD s názvom Pieščanské Oné. Na CD si môžete vypočuť piesne z okolia Piešťan, Krakovian, Vrbového, Modrovej, Starej Lehoty, Myjavských a Bošáckych kopaníc, Trenčianska a v bonusoch aj piesne zo stredného Slovenska – z Čierneho Balogu a Pohorelej.

ĽHFSM dlhoročne reprezentuje Piešťanský okres a Trnavský kraj na Slovensku aj v zahraničí a pravidelne sa zúčastňuje na folklórnych festivaloch.