Amfiteáter

29.6. | Sobota od 20:30 – 21:55

„Z Vrbového do Krakován, Štefan Anton Pyšný” FS LUSK Krakovany, DFS Krakovanček Krakovany, ĽH FS Máj Piešťany, ĽH Petra Obucha Piešťany, FS Otava Nové Mesto nad Váhom ĽH Borovienka, Spevácky zbor mesta Senica Cantiléna, CZUŠ sv. Gorazda Vrbové, sólisti speváci a tanečníci

S͟p͟e͟v͟á͟c͟k͟y͟ ͟z͟b͟o͟r͟ ͟m͟e͟s͟t͟a͟ ͟S͟e͟n͟i͟c͟a͟ ͟C͟a͟n͟t͟i͟l͟e͟n͟a͟

Spevácky zbor vznikol v roku 1971 pri osvetovom stredisku mesta Senica.

Počas svojich viac ako 50-tich rokov života prešiel rôznymi obmenami až v roku

1984 vzniká CANTILENA, ktorá pôsobí od roku 1987 pri MsKS Senica ako

„Spevácky zbor mesta Senica“. Ich repertoár zahŕňa tvorbu autorov všetkých

období od polyfónie až po vokálnu tvorbu 21. storočia, úprav ľudových piesní

a spirituálov. Poslaním zboru je šíriť radosť zborového umenia na rôznych

súťažiach, festivaloch aj koncertných vystúpeniach doma i v zahraničí. Spolu so Slovenským komorným orchestrom v roku 2018 vystúpili hudobnom festivale Pohoda a v roku 2020 vystúpili na pôde Slovenskej Filharmónie na premiérovom

ročníku koncertu spoločne so Slovenským filharmonickým zborom. Od roku 2014 je dirigentom Jozef Chabroň, ktorý je hudobným asistentom riaditeľa zboru vo Viedenskej štátnej opere. Od roku 2022 je druhou dirigentkou študentka zborového

dirigovania Gabriela Vizváry Vávrová.

V programe „Z Vrbového do Krakován“ sa predstavia s autorskými piesňami Štefana A. Pyšného napísané pre spevácky zbor.