[om_reduce_space height=“100 px“]

Kultúrny dom

[om_reduce_space height=“100 px“]

25.6. |Nedeľa

[om_reduce_space height=“100 px“]

|od 13:00

[om_reduce_space height=“100 px“]
[om_reduce_space height=“100 px“]
SamuelJankovic
[om_reduce_space height=“5 em“]

 

„Ľudové kroje očami detí“

Výtvarná súťaž

Výtvarná súťaž detských prác, ktorá sa koná každoročne. Výsledky budú vyhlásené v nedeľnom programe a výhercovia budú odmenení. 

 

Základná  škola 1. – 4.  ročník,  Školská  318/3, 922 02  K r a k o v a n y

vyhlasuje 6.ročník Výtvarnej súťaže pod záštitou Obce Krakovany, starostu obce PhDr. Františka Klinovského, pri príležitosti 55. ročníka  Folklórnych slávností Krakovany  2024.

 Organizátor : ZŠ, Školská 318/3, 922 02 Krakovany

TÉMA :             „ Ľudový kroj očami detí“ / Výtvarné vyjadriť ľudový kroj /

PROPOZÍCIE 

Súťaž je určená pre deti MŠ a žiakov 1.-4. ročníka

Formát:   maximálne  A3

Technika: ľubovoľná

Do výtvarnej súťaže sa môžu zapojiť  deti  a žiaci, ktorí do 31.05.2023 zašlú alebo prinesú  práce na adresu:       

                Základná škola

                Školská 318/3

                Krakovany 

                922 02

Na obálku napíšte heslo „„ Ľudový kroj očami detí

Súťaž je jednokolová.  Práce zaslané po termíne nebudú zaradené do súťaže. Rozhoduje poštová známka.

 

Kategórie:

  1. kat. MŠ 
  2. kat. 1. – 2. ročník ZŠ
  3. kat. 3. – 4. ročník ZŠ

Práce prosíme označiť menom, ročníkom , školou na zadnú stranu práce. 

Kritériá hodnotenia

Po uzávierke súťaže bude autorské práce hodnotiť odborná porota. Na návrh odbornej poroty organizátor súťaže ocení troch autorov v každej kategórii, prípadne ďalších autorov za špeciálny prínos.

Od 16.júna  2023  do 22. júna 2023   bude  spustené  aj internetové  hlasovanie výtvarnej súťaže „„ Ľudový kroj očami detí“ Z každej kategórie oceníme jednu prácu.

Link na facebookovú stránku internetového hlasovania pošleme.   

Súťažné práce: 1. kategória MŠ:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0YcomiCYGAW4ppgp9JvohDtDb9huP8YHuWuTjY3BV13voS4AQfek7dtxRgV1quCjvl&id=100041290435068

2. kategória 1. – 2. ročník ZŠ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0FDGZ4jmcKCVCeoGh922rmUgTnH8nujKQ6MFbfvF3FDDRCycGQtYtMBoisk5MpyUDl&id=100041290435068

3. kategória 3. – 4. ročník ZŠ

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02FLatF6SM5uAeHTqgCMrX4x8CHkWswEK3B4Zp8xVqf8wPzJ9G956xLdw7ZZiwTGoPl&id=100041290435068

 

Všetky exponáty budú vystavené v Kultúrnom dome v Krakovanoch  na Folklórnych slávnostiach Krakovany  2023  v termíne 23.06.2023 – 25.06.2023. S výsledkami súťaže budú oslovené školy oboznámené. Slávnostné vyhodnotenie bude v nedeľu 25.06.2023 o 15,30 hod. v amfiteátri  KD Krakovany. Na slávnostnom vyhlásení výsledkov odborná porota odovzdá víťazom diplomy a vecné ceny. Vyhodnotenie súťaže bude zverejnené aj na webovej stránke školy               

  (www.zskrakovany.edupage.sk ).

 

Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.

Spolu s prácami treba zaslať aj deklaráciu  odosielateľa na účely verejnej medializácie súťaže a jej výsledkov.

 

Kontaktná osoba a E-mail (v prípade otázok a nejasností sa na nás s dôverou obráťte):

Mgr. Eva Seitlerová  skolakrakovany@gmail.com

 

 Tešíme sa na Vašu spoluprácu a na práce detí.

 

                                                                                                         Mgr.Eva Seitlerová

                                                                                                          riaditeľka školy