Oznamujeme všetkým priateľom folklóru, že nasledujúci ročník Folklórnych slávností v Krakovanoch sa uskutoční až v roku 2021, konkrétne 26. – 27. júna 2021 (sobota, nedeľa) v amfiteátri KD Krakovany. Folklórne slávnosti sa v súvislosti s pandémiou vírusu COVID-19 v roku 2020 neuskutočnia. Tešíme sa na Vás v júni 2021!