Folklórne zoskupenia v obci

Folklórny súbor Lusk

Folklórny súbor Lusk Krakovany vznikol podľa zápisu v súborovej kronike v novembri 1990 pri miestnom osvetovom stredisku Krakovany. V súčasnosti je už samotným občianskym združením, pracuje pod vedením manželov Evky a Michala Sedlákových.
Hudobne súbor doprevádza hudobná skupina Borovienka. Nové choreografie vytvárajú Jarmila Kubranová a Zuzana Snohová. Súbor navštevujú mladí ľudia vo veku od 13 do 32 rokov, jeho základňu tvorí okolo dvadsať tanečníkov.
Súbor každoročne účinkuje na Folklórnych slávnostiach v Krakovanoch.
Medzi največšie úspechy patrí účinkovanie na Myjavských slávnostiach v rokoch 1993 a 1999 a taktiež na Folklórnom festivale ,,Východná v roku 1994. Samozrejme absolvoval viac vystúpení v zahraničí, napr. v Belgicku, Holandsku, Nórsku, viackrát v Chorvátsku a v septembri roku 2006 prezentoval svoje tance a spevy v Srbsku v slovenskom mestečku Padina pri príležitosti 200.výročia jeho založenia. V posledných rokoch sa Folklórny súbor zúčastňuje aj regionálnych súťaží, na ktorých prezentuje Folklór zo svojho regiónu.

Folkórna skupina Krakovčanka

Folkórna skupina Krakovčanka existuje od roku 2003 t.j. 11 rokov. Jej 22 členov zahŕňa všetky vekové kategórie. Mladí členovia sa menia, odídu študovať, založia si rodiny atď., ale zase prídu noví. Zdravé jadro tvoria starší, skúsení členovia, ktorí sa viac než štvrť – storočie venujú folklóru, ktorý im prirástol k srdcu. Vedia svojim vystupovaním zaujať, pobaviť obecenstvo, rozdávať radosť. Svedčí o tom množstvo vystúpení doma a aj v zahraničí a záujem o náš bohatý program, ktorý je zameraný na všetky ročné obdoba.Viac nájdete v ponuke programov.

V programoch folklórnej skupiny Krakovčanka sú piesne, tance, zvyky, obyčaje z nášho regiónu. Udržujú tradície našich otcov a materí. Obliekajú sa do prekrásných krojov, ktoré  im zanechali. Vystupujú  tak pre našich, ako aj pre zahraničných hostí z Belgicka, Francúzska, Izraela, Nemecka, Holandska a Českej republiky. Vystupujú tiež na spoločenských podujatiach, rôznych oslavách, životných jubileách, svadbách – začepčení  nevesty s malým kultúrnym programom. Vystupujú s harmonikárom Miškom Krihom alebo Milanom Kyselicom alebo s hudobnou skupinou „Vavrinecká trojka.„

Detský folklóry súbor Krakovanček

Detský folklóry súbor Krakovanček vznikol v roku 2003 pri obecnom úrade v Krakovanoch pod vedením Mgr. Zuzany Snohovej. V súčasnosti je už súčasťou občianskeho združenia FS Lusk Krakovany. Súbor každoročne účinkuje na folklórnych slávnostiach v Krakovanoch, reprezentuje obec Krakovany na rôznych vystúpeniach a zachováva zvyky a tradície v obci, ako sú fašiangové obchôdzky a vynášanie Moreny. K úspechom  súboru patrí účasť na súťaži detských folklórnych súborov a postup na krajskú prehliadku v rokoch 2007, 2009 a 2011. V roku 2013 dostal súbor ocenenie a pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja za prínos v oblasti kultúry. Súbor spracováva autentický materiál z obce Krakovany a okolia, najmä detské hry a tance. Má 35 členov vo veku od 4 do 15 rokov. Členovia súboru sú rozdelený do dvoch vekových skupín, mladšej a staršej a stretávajú sa na pravidelných nácvikoch raz týždenne. Tanečným pedagógom a choreografom sú Jarmila Kubranová a Zuzana Snohová. Na akordeóne súbor sprevádza Danko Snoha.

Ozefa Omáčkech z Krakován

Ľudová  rozprávačka „Ozefa Omáčkech z Krakován“ vlastným menom Daniela Piscová rodená Macháčová.  Od mala rada počúvala príbehy iných ľudí, ktoré ústnou formou podáva ďalej, čím nadväzuje na bohatú tradíciu rozprávačstva na Slovensku. Zábavnému rozprávaniu na javisku sa však intenzívnejšie venuje od roku 2001. Od vtedy sa viac krát zúčastnila na súťažnej prehliadke ľudových rozprávačov v Lodne na Kysuciach. Z ôsmych zápolení sa šesť krát stala laureátkou súťaže , raz bola ocenená a raz získala výnimočné ocenenie od kysuckej kultúrnej nadácie z Bratislavy.

Inšpiráciu čerpá z bežného života a vo svojich rozprávaniach často pranieruje rôzne ľudské neduhy. Svojím humorom pravidelne zabáva divákov na rôznych podujatiach. Z tých najzaujímavejších  musíme spomenúť vystúpenie v Slovenskej televízii v programe: „ Keď sme sa tak zišli“, v televízii Šláger, v Slovenskom rozhlase, folklórnych festivaloch, rôznych rodinných a obecných oslavách, alebo na firemných ako napríklad na medzinárodnom kongrese dentistov a ich dodávateľov.

V civilnom živote je Daniela Piscová učiteľkou na Základnej umeleckej škole sv. Gorazda vo Vrbovom, kde učí literárno-dramatický odbor a tanečnú zameranú na folklór. So študentmi vrbovského gymnázia natočila etnografický dokument o tradičnej krakovianskej svadbe. Okrem toho, že si vo filme zahrala, tak ho i režírovala, napísala scenár a plnila množstvo úloh, ktoré vznikli pri zabezpečovaní jeho výroby.

Napísala mnohé scenáre, či už pre seba, folklórnu skupinu, amatérsky film, ale i detské scenáre šité na mieru pre svojich žiakov. Mnohé  z nich sú napísané v nárečí, akým sa rozprávalo v Krakovanoch a ktoré v písomnej forme uchováva pre ďalšie generácie.

Od svojho vzniku prešiel mnohými zmenami, o čom nám hovorí aj názov festivalu:
1966 Okresné slávnosti piesní a tancov
1967 Krajské slávnosti piesní a tancov
1973 do roku 1975 Západoslovenské folklórne slávnosti
1975-1996 Okresný folklórny festival Krakovany
od 1997 Folklórny festival Krakovany
od 2007 Župný festival kultúry.

História festivalu – začalo sa to regionálnymi prehliadkami amatérskych dedinských folklórnych súborov, ktoré sa začali organizovať roku 1960 v Krakovanoch

Z Obecnej kroniky obce Krakovany od r. 1945: „V roku 1959 sa začala stavba kultúrneho domu, dostavaný bol v roku 1965, a dobudovanie javiska sa uskutočnilo až v roku 1966. Okresné slávnosti piesní a tancov sa po prvýkrát v Krakovanoch konali 15. mája 1966. V roku 1967 bol pri príležitosti konania Krajských slávností piesní a tancov vybudovaný pri kultúrnom dome amfiteáter. Krajské slávnosti piesní a tancov sa konali v Krakovanoch od 11. júna 1967.“

Významnou mierou sa o vznik festivalu v Krakovanoch zaslúžila Anna Horanská. Zaujala ju ľudová kultúra, ktorá v tom období ešte v dedine stále žila a v roku 1950 založila folklórnu skupinu Oráč, ktorej členmi boli obyvatelia Krakovian. Začala navštevovať kurz pre choreografov v Bratislave a bola členkou Krajskej poradne ĽUT (Ľudová umelecká tvorivosť) a na základe jej návrhu sa konali v Krakovanoch Západoslovenské folklórne slávnosti v rokoch 1973 až 1975. „Zásluhou nadšenej a organizátorsky schopnej učiteľky Anny Horanskej sa napokon slávnosti roku 1967 presťahovali do Krakovian, kde sa uskutočňovali do roku 1975. Súbory od roku 1971 vystupovali okrem Krakovian aj v Piešťanoch.“

11. júna 1967 sa v Krakovanoch konal ôsmy ročník folklórnych slávností.

K histórii festivalu slovami Anny Horanskej: „Prvé Západoslovenské folklórne slávnosti piesní a tancov sa konali v r. 1956 v Piešťanoch. Po 2. ročníku sa ukázalo, že by sa nemali konať v mestskom prostredí, ale v prostredí dedinskom so zachovalými folklórnymi tradíciami. Tretí ročník ZFS sa konal vo Vrbovom v amfiteátri, pričom výdatnú pomoc poskytol závod Trikota Vrbové. Závod Trikota rozširoval svoju výstavbu, pričom bol zlikvidovaný amfiteáter a tak 8. ročník ZFS sa konal na základe návrhu členky Krajskej poroty ĽUT v Bratislave, v Krakovanoch v kultúrnom dome a v nedokončenom amfiteátri.“

Keď sa Západoslovenské folklórne slávnosti presunuli v roku 1976 na Myjavu, v Krakovanoch sa aj naďalej konal Okresný folklórny festival, neskôr len Folklórny festival Krakovany a od roku 2007 Župný festival kultúry, kedy záštitu nad podujatím prevzal Tranavský samosprávny kraj.

Zuzana Snohová

__________________________________________________________
1 / SULITKA, A.: Krakovany – Piešťany 1974, Národopisné aktuality, 4, 1974, XI., s. 321 – 32
2 / Obecná kronika obce Krakovany od r. 1945
3 / ZÁLEŠÁK, C.: Folklórne hnutie na Slovensku. Encyklopédia osvetového pracovníka. Bratislava. Obzor 1982
4 / Prvý ročník slávností sa konal v roku 1956 v Piešťanoch, od roku 1958 prebiehali v amfiteátri závodu Trikota vo Vrbovom, v rokoch 1960, 1962, 1964 a 1965 sa slávnosti neuskutočnili.
5/ Horanská, A.: História folklóru v Krakovanoch, brožúra vydaná pri príležitosti 30. ročníka folklórneho festivalu Krakovany 2005. Krakovany 2005