DFS Kornička, vznikol na jeseň v roku 1999. Význam slova znamená z troch pramienkov upletený dievčenský vrkôčik. Založila ho skupina nadšených ľudí, ktorá mala deti v akurátnom veku, kedy prišla tá správna chvíľa začať ich učiť spievať, tancovať, hrať na nejaký hudobný nástroj, spoznávať ľudové tradície. Z premýšľania ako zmysluplne vyplniť svojim ratolestiam čas vzišla myšlienka založenia súboru. Každý z nás mal svoje vlastné skúseností z pôsobenia a účinkovania či už v trenčianskych, ale aj netrenčianskych folklórnych kolektívoch. Mali na seba šťastie, pretože sa stretla skupina nadšencov, ktorí sa chceli zaoberať výskumom a spracovávaním spevných, hudobných a tanečných tradícií výlučne z obcí v okolí Trenčína. Vo svojej tvorbe sa dodnes snažia o ich čo najvernejšie spracovanie a inscenovanie na javisku. Hlavným cieľom je vzbudiť u detí už v útlom veku záujem o ľudové umenie, zachovať čo najprirodzenejší prejav a plnohodnotne vyplniť deťom voľný čas. V súčasnosti v súbore účinkuje 148 detí, ktoré sú zadelené podľa veku v  štyroch skupinách a v ľudovej hudbe. Vedúcou súboru, a zároveň vedúcou speváckej zložky, ako aj tanečnou pedagogičkou pre deti od 5 do 10 rokov je Jaroslava Kohútová. Vedúcim ľudovej hudby je Vladimír Boráň a choreografom Vladimír Mišík. Okrem nich vedú deti aj dvaja pedagógovia ľudovej hudby a štyria taneční pedagógovia. Naše úspechy: trojnásobný laureát na Celoštátnej súťaži a prehliadke detského hudobného folklóru speváckych skupín a sólistov spevákov ako aj zlaté pásmo pre ľudovú hudbu – ktorú vedie a zaslúžil sa o to vedúci ĽH Vladimír Boráň a taktiež trojnásobný laureát Celoštátnej súťaži a prehliadke DFS a posledný úspech rok 2017 – finalisti show RTVS – ZEM SPIEVA – základná zostava siedmaci – deviataci, ktorých má na starosti a zaslúžil sa o to choreograf Vladimír Mišík.