Detský folklórny súbor Tancovadlo vznikol v roku 2019 v Piešťanoch. Prioritou súboru je rozvoj psychomotorických zručností u detí prostredníctvom ľudových hier a tancov, a tým pestovanie pozitívneho vzťahu k tradičnej ľudovej kultúre. Tancovadlo v súčasnosti navštevuje 60 detí vo veku od 4 do 16 rokov.  Umeleckým vedúcim a riaditeľom súboru je Mgr. Alfréd Lincke.V roku 2019 sa Tancovadlo prvýkrát zúčastnilo Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Eniki Beniki, kde sa spomedzi jedenásť finalistov z celého Slovenska umiestnilo v zlatom pásme a navyše získalo špeciálnu cenu poroty „za presvedčivý interpretačný prejav“.V roku 2O22 sa 6 tanečníkov predstavilo na Celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha, kde získali tri zlaté pásma, tri strieborné pásma a jednu špeciálnu cenu „za vynikajúci tanečný prejav“. V tomto roku sme sa opäť zúčastnili Celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Eniki Beniki a znova sme postúpili do celoslovenského kola, kde sme získali špeciálnu cenu „za aktuálnu reflexiu súčasnosti prostredníctvom tradičnej kultúry“.