Detský folklórny súbor Zvonček vznikol v septembri 2000 pri CZUŠ sv. Gorazda vo Vrbovom. Pravidelne účinkuje na folklórnych slávnostiach v Krakovanoch, reprezentuje mesto Vrbové na rôznych podujatiach a s úspechom sa zúčastňuje rôznych súťaží. Hlavnú časť repertoáru tvoria zvyky a tance z Piešťanského regiónu, ale nájdeme v ňom aj tance z celého Slovenka. Súbor má 40 členov vo veku od 7 do 17 rokov. Vedúcim a zároveň aj choreografom súboru je Mgr. Zuzana Snohová, na akordeón súbor doprevádza Lina Gugová a Danko Snoha.