DFS Dudvážtek začal pracovať v roku 1994 ako prípravka pre Folklórny súbor Dudváh. Za svoje 25 ročné obdobie, ktoré oslávi práve v tomto roku má spracované choreografie a projekty, ktorými reprezentoval nielen svoju obec, ale aj Slovensko na zahraničných festivaloch a podujatiach. Okrem vystúpení či už vo vlastnej obci alebo blízkom okolí – Krakovany, Červeník, Trnavská brána sa už v roku 1995 zúčastnil  Celoslovenského festivalu Detských folklórnych súborov v Prešove a neskôr ešte dvakrát v Likavke. Účinkoval na festivaloch vo Východnej, Lieseku, Dulovciach, ale nezabudnuteľné zážitky má z Rakúska, Nemecka a niekoľko členov aj z Celosvetového festivalu v Španielsku. Námety pre svoje choreografie čerpá súbor z vlastného regiónu: zo starého Kerestúra a Trnavského regiónu. Šikovnejšie členky si rady zatancujú aj tance z Myjavy, Horehronia či zo Šariša. Okrem tancov a piesní, majú deti v repertoári rôzne zvykoslovné a obradové pásma ako Pálenie a topenie Moreny, Nosenie letečka, Stavanie májov, Od Kataríny do Troch králov. Križovianske folklórne slávnosti, ktoré sa konajú každých 5 rokov pri výročí súborov zastrešujú tak svojim účinkovaním, ako aj samotnou prípravou. Členskú základňu tvorí 30 detí vo veku od štyroch do 14 rokov.