Detský folklóry súbor Krakovanček vznikol v roku 2003 pri obecnom úrade v Krakovanoch pod vedením Mgr. Zuzany Snohovej. V súčasnosti je už súčasťou občianskeho združenia FS Lusk Krakovany. Súbor každoročne účinkuje na folklórnych slávnostiach v Krakovanoch, reprezentuje obec Krakovany na rôznych vystúpeniach a zachováva zvyky a tradície v obci, ako sú fašiangové obchôdzky a vynášanie Moreny. K úspechom  súboru patrí účasť na súťaži detských folklórnych súborov a postup na krajskú prehliadku v rokoch 2007, 2009 a 2011. V roku 2013 dostal súbor ocenenie a pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja za prínos v oblasti kultúry. Súbor spracováva autentický materiál z obce Krakovany a okolia, najmä detské hry a tance. Má 35 členov vo veku od 4 do 15 rokov. Členovia súboru sú rozdelený do dvoch vekových skupín, mladšej a staršej a stretávajú sa na pravidelných nácvikoch raz týždenne. Tanečným pedagógom a choreografom sú Jarmila Kubranová a Zuzana Snohová. Na akordeóne súbor sprevádza Danko Snoha.