Súbor Nezábudky vznikol v roku 2000. Založila ho vedúca súboru Monika Spačková  Zverbíková, ktorá viedla vtedy spevácky krúžok v ZŠ Drietoma. V súčasnosti má súbor svoju tanečno – spevácku prípravku, detský súbor, mládežnícky a vlastnú ľudovú hudbu. Trénuje v telocvični v ZŠ s MŠ Drietoma. Účinkoval na festivaloch v Maďarsku, Taliansku, Bulharsku, na Morave a doma na Slovensku a na rôznych iných príležitostiach( oslavy, jarmoky, svadby, výročia, prezentácie,…)Pre svojich členov tiež zorganizoval v roku 2012 zájazd do francúzskeho Disneyland-u. V roku 2009 vyhral Zlaté pásmo na krajskej súťažnej prehliadke DFS v Zemianskych Kostoľanoch s programom „Trenčianske polky“ a v roku 2010 účinkoval na FF Východná. Vo svojom repertoári má piesne a tance z Trenčianskeho regiónu. Dnes má súbor 60 členov. Vedúcimi sú Monika Spačková a Mária Stopková.