V strede trnavskej roviny leží obec Špačince. Tu už od roku 1978  pracuje Dedinská folklórna skupina  ŠPAČINČANKA, ktorá si pri svojom vzniku dala za cieľ zozbierať, oživiť a pre ďalšie generácie zachovať zvyky, kroje a piesne rodnej obce a pre túto činnosť získať mladých ľudí. ŠPAČINČANKA patrí k popredným interpretom folklórneho bohatstva trnavskej oblasti. Vystúpenia sú zostavené z bohatstva variácií zvykových, tanečných, speváckych a hudobných žánrov ľudovej kultúry trnavského regiónu, ktorými úspešne reprezentovala svoj región  na folklórnych festivaloch a iných kultúrnych podujatiach ako sú o.i. Jánošíkove dni v Terchovej, Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci, Dubnický folklórny festival, Folklórne slávnosti Myjava, Trnavská brána, festivaly v Dunajskej Strede, Krakovanoch, Krasňanoch, Červeníku, Trenčianskych Tepliciach, Piešťanoch……. Ako víťaz krajských kôl  sa pásmami REGRÚTI v roku 1997 vo Zvolene, SVADBA v roku 2003 v B. Bystrici, a PREKÁRAČKY v roku 2009 v L. Mikuláši zúčastnila celoštátnych prehliadok Nositelia tradícií, kde získala Cenu poroty. Mužská spevácka skupina taktiež ako víťaz  krajských kôl bola dva krát účastníkom celoštátnej prehliadky Festival hudobného folklóru a to v roku 2001 v Šali a v roku 2005 v B. Bystrici. Známe sú i nahrávky folklórnych pásiem v Slovenskom rozhlase SVADBA a REGRÚTI, tanec V ŠÍREM POLI vo filme Zem spieva ďalej, ako i úspešné víťazné vystúpenie v TV programe KAPURA v r.2007. Repertoár okrem spomenutých folklórnych pásiem tvoria aj pásma Žatva, Dožinky, Stavanie mája, Na priedomí, Špačinčanka u Fleku, Na hody v šenku, Vianoce, Veselo pri víne….ako i kratšie folklórne útvary Čepčenie nevesty a Odobierka nevesty. Svoje programy ŠPAČINČANKA prezentuje v tradičných slávnostných a pracovných trnavských krojoch s využitím pôvodných rekvizít. Skupina vydala dva CD nosiče s názvom Za Špačinci kraj dzedziny a  Ve špačinském poli  a na DVD je zaznamenaná Špačinská svadba. Na slávnostnom odovzdávaní ocenení významným osobnostiam TTSK  v r.2008 bola  skupine za dlhoročnú prácu pri udržiavaní a zveľaďovaní ľudových tradícií udelená Pamätná medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja a v r.2013 Pamätná medaila TTSK Cyril a Metod, za presadzovanie národných a kresťanských tradícií. Členovia DFSk ŠPAČINČANKA rôznych vekových kategórií chcú aj naďalej krásou ľudového umenia spríjemňovať chvíle odpočinku a všade rozdávať radosť a dobrú náladu..