Folklórna skupina CÍFER prezentuje výlučne zvyky a tradície obce Cífer a trnavského regiónu. Repertoár folklórneho kolektívu zobrazuje autentický folklór tohto pôsobivého regiónu a obohacuje ho aj jeho írečité nárečie a krásu bohatej výšivky ľudového kroja. Vo svojom repertoári má napr.: žatevné, regrútske, hodové, či svadobné pásmo, obrázky zo života Cíferanov a vianočné koledy. Piesňami, tancami, hovoreným slovom a krásnymi krojmi členovia folklórnej skupiny tento región približujú širokej verejnosti v rôznych kútoch Slovenska i v zahraničí. V Cíferi, najväčšej obci v trnavského regiónu, sa bez vystúpenia a účasti folklórnej skupiny nezaobíde žiadna oslava, výročie či sviatok. Folklórna skupina sa zapája aj do reálneho života. Robí odobierky, čepčenie nevesty na svadbách, tradičné chodenie Mikuláša so svojím sprievodom, fašiangový sprievod po dedine alebo stavanie mája. V súčasnosti má folklórna skupina CÍFER 25 aktívnych členov. Jej skupinová základňa pozostáva z troch zložiek: tanečnej, speváckej a hudobnej. Folklórna skupina účinkovala a stále účinkuje v televízii, na rôznych folklórnych festivaloch, prehliadkach a súťažiach doma i v zahraničí, kde získala rad ocenení. Vedúcou folklórnej skupiny je od roku 2018 Kristína Bachratá. Amália Krištofovičová odovzdala po 27 rokoch vedenie svojej neteri, ďalšej generácii. Stále však na poste zástupkyne vedúcej aktívne účinkuje a poskytuje svoju odbornú pomoc a podporu.