Folklórna skupina Cífer vznikla v roku 1970,teda už viac ako polstoročie prispieva k udržiavaniu a napredovaniu tradičnej ľudovej kultúry. Vo svojich vystúpeniach prezentuje zvyky, tradície a tance obce Cífer a trnavského regiónu. Vo svojom repertoári má rôzne folklórne pásma napr. žatevné, regrútske, svadobné, hodové, cíferské obrázky a ďalšie. Folklórna skupina sa zapája i do reálneho života ľudí napr. čepčením neviest na svadbách a tradičným chodením Mikuláša so sprievodom po dedine. Počas svojej existencie  vystupovala na domácich festivaloch vo Východnej na Myjave v Červeníku, na Trnavskej bráne ale i v zahraničí v Chorvátsku, Srbsku, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku i v Českej republike. V súčasnosti má folklórna skupina 28 aktívnych členov. Vo vedení sa vystriedali – Ing. Ladislav Bernadič  (1970 – 1990), Amália Krištofovičová (1991- 2018). V súčasnosti ju vedie Kristína Bachratá. Folklórnu skupinu sprevádza harmonikár Dr. Ján Januška. Z piesní, tancov i parádnych krojov vycifrovaných cíferaniek a cíferanov preniká hrdosť na rodnú obec a kultúrne dedičstvo predkov.