Najstarší súbor v regióne, ktorý založil v roku 1954 Strieženec Horváth  Rudolf bol založený v Podunajských Biskupiciach. Neskoršie presídlili do Šamorína a postupom času zakotvili v Dunajskej Strede pri ZO Csemadok. Určitý čas súbor organizačne spadal pod Okresné osvetové stredisko. Po roku 1990 obdobie stagnácie prerušil svojou nadšenou iniciatívou známy folklorista Ferenc Brandl, ktorý opätovne sústredil okolo seba bývalých tanečníkov. Každoročne pripravujú hodnotné vlastné choreografie. V repertoári ponúkajú aj tematické ucelené bloky, zamerané nielen na tradície a ľudovú kultúru, ale zachytávajú aj historické udalosti. Súbor reprezentuje náš región nielen doma, ale aj v zahraničí – v Bulharsku, Českej republike, Grécku, Nemecku, Rumunsku, Srbsku a Slovinsku. V roku 2014 získal Pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Súbor bol viackrát ocenený na rôznych prestížnych súťažiach, naposledy na celoštátnej súťaži ,,Tancuj tancuj,, získal zlaté pásmo. Od roku 2014 vedie súbor Attila Olah. Csallóközi sa skladá zo 4 skupín, tj. Nyuszi Hopp, Apró Csallóközi, Kis Csallóközi, Csallóközi. Celkový počet tanečníkov je 120.