Folklórna skupina Podhoranka Kočína-Lančára vznikla pred 45  rokmi v roku 1976 a snaží sa uchovávať pôvodné piesne, tance, zvyky, obyčaje a odev starých otcov a mám zo svojich dediniek a blízkeho okolia. Spracúva ich vo svojich zvykoslovných pásmach, ako napríklad: Fašangy, Pochovávanie basy, Stavanie mája, Dožinky, Pred oberačku dobre je nám pri vínečku, V šenku, Regrútske, Svadobné , Od Lucie do Vánoc, Vánočné, Zimné večery. Podhoranka počas svojho dlhoročného účinkovania rozdávala radosť ľuďom na nespočetných vystúpeniach, no z tých najvýznamnejších sú to pódiá folklórnych festivalov – Myjava, Heľpa, Hrušov, Bratislava, Červeník, Trnava a Krakovany. Našu kultúru reprezentovala i v Rakúsku a na svojom turné v Južných Čechách. Úspechy zožala taktiež i na krajských súťažiach kolektívov (Cífer, Trenčianska Turná, Trnava, Šoporňa, Zavar) a prebojovala sa i do celoslovenskej súťaže folklórnych skupín v Rimavskej Sobote, kde muži získali zlaté pásmo v speve na celoslovenskej súťaži v Habovke. Pavol Kunic sa stal Laureátom v sólovom speve na celoslovenskej súťaži  v Považskej Bystrici a spolu s Jozefom Orichom sa taktiež zúčastnili celoslovenskej súťaže v speve.  Podhoranka úspešne účinkovala aj v RTVS vo folklórnej televíznej relácii Kapura. V Slovenskom rozhlase nahrala jednotlivé piesne na LP platňu „Piesne z Trnavskej roviny“ a zvykoslovné pásma do rozhlasového programu „Klenotnica“. Stala sa aj laureátom celoslovenskej pesničkovej súťaže „20 z 200“ Rádia Regina a niekoľko krát vystupovala i v živých vysielaniach v rôznych rozhlasových programoch RTVS. Svoje piesne Podhoranka nahrala aj na 2 CD nosiče s názvom „Spievajte si s nami“ a „Podhoranka veselo“. Podhoranka získala za svoju činnosť aj ocenenie –  Pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja za trvalý prínos v oblasti kultúry pre našu spoločnosť.  Najväčším ocenením pre ňu je však radosť a spokojnosť jej divákov. Podhoranka verí, že toto ocenenie bude prijímať ešte veľa ďalších rokov.