Všetko sa to začalo v krásnych 70 rokoch minulého storočia. Zanietení folkloristi, manželia Oľga a Zoltán Mičkoví sa rozhodli zozbierať autentický materiál v dedine, ktorú Boh obdaril nádherným a jedinečným folklórom. Po tejto doslova mravenčej práci vznikla v roku 1973 Ženská spevácka skupina a o pár mesiacov sa pridaním mužov sformovala dedinská folklórna skupina. Prešlo veľa rokov, vystriedalo sa mnoho členov, ale to čo stále pretrváva je vrelý, srdečný vzťah k autentickému folklóru, uchovávanie a prezentácia krásneho dedičstva predkov. Počas svojej dlhoročnej histórie má za sebou nespočetné množstvo vystúpení na domácich festivaloch alebo iných kultúrnych podujatiach, na Slovensku i v rôznych štátoch Európy, kde úspešne reprezentovala dolnopovažský región, jeho zvyky a tradície. Folklórna skupina Šulekovo je pravidelným účastníkom postupových súťaží v hudobnom i scénickom folklórnom hnutí. Dlhoročnou vedúcou folklórnej skupiny Šulekovo je Mgr. Oľga Mičková. V tomto roku skupina oslávila okrúhle 50. výročie svojho vzniku.