Folklórny súbor Lusk Krakovany vznikol v novembri 1990 pri miestnom osvetovom stredisku Krakovany z iniciatívy Heleny Augustínovej a manželov Evy a Michala. V súčasnosti je folklórny súbor Lusk občianskym združením spolu s DFS Krakovanček a hudobnou skupinou Borovienka, ktorá folklórny súbor hudobne sprevádza. Pracuje pod vedením Ing. Michala Sedláka Csc., vedúcim tanečnej zložky je Tomáš Kubran choreografom a tanečným pedagógom súboru sú Jarmila Kubranová a Mgr. Zuzana Snohová. Súbor navštevujú mladí ľudia vo veku od 16 do 38 rokov, jeho základňu tvorí okolo dvadsať tanečníkov.  Súbor každoročne účinkuje na Folklórnych slávnostiach v Krakovanoch. Medzi úspechy patrí účinkovanie na Myjavských slávnostiach v rokoch 1993, 1999 a 2012, na Folklórnom festivale Východná v roku 1994 a na Folklórnom festivale v Zuberci v roku 2012. Súbor absolvoval aj viacero vystúpení doma aj v zahraničí, v Belgicku, Holandsku, Nórsku, Chorvátsku, Srbsku, Poľsku. Zúčastňuje sa aj regionálnych súťaží. V roku 2011 sa zúčastnil na medzinárodnom folklórnom festivale OPOCZNO 2011 v Poľsku. Folklórny súbor Lusk Krakovany sa zameriava na folklór z obce Krakovany a jej najbližšieho okolia, ale do jeho repertoáru patria aj tance z myjavského a trenčianskeho regiónu. Súbor pri spracovávaní materiálu, ako aj vo svojej tvorbe vychádza z autentického materiálu, získaného vlastným výskumom a prezentuje tance len v málo štylizovanej podobe. Repertoár tvoria aj pásma znázorňujúce pracovné činnosti a zvyky a obyčaje kalendárneho a rodinného cyklu.