Folklórny súbor Máj bol založený v roku 1996 pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch manželmi Jánom a Viktóriou Horňákovcami. V tomto roku si pripomína 25. výročie svojho založenia. Jeho meno pochádza zo speváckeho zboru Máj, ktorý vznikol pri Gymnáziu v roku 1970 a fungoval až do obdobia 90-tych rokov. Členovia súboru sú študenti ale aj pracujúci nadšenci rôzneho veku, ktorí sa snažia svojim umením uchovávať a propagovať ľudové tradície a zvyky Slovenska. V súčasnosti má súbor okolo 35 členov a pozostáva z tanečnej, speváckej a hudobnej zložky. Pri FS Máj pôsobí aj detský súbor, ktorý prezentuje detské hry, zvyky a tance detí v minulosti. Súbor spracúva do scénickej podoby tradície rôznych regiónov Slovenska ako sú napríklad: Piešťansko, Myjavsko, Kysuce, Orava, Horehronie, Zemplín a jeho vystúpenia môžete vidieť predovšetkým v Trnavskom kraji a priľahlom okolí. Raz za rok sa súbor zúčastňuje aj zahraničného festivalu. Členovia súboru zažili zaujímavú skúsenosť keď účinkovali vo filme Optimista režiséra D. Trančika o zakladateľovi Piešťanských kúpeľov – Ľudovítovi Winterovi. V poslednom období FS Máj umelecky spracúva aj tradičné zvyky spojené s Vianočným obdobím, Fašiangami, či s Jánskymi ohňami. Pri tvorbe nových choreografií spolupracuje s mladou generáciou choreografov a ďalších autorov.