Univerzitný Folklórny súbor Trnafčan pôsobiaci pri Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave bol založený v roku 1984 párom nadšencov folklóru a nadviazal na tradície Trnavského regiónu. Do roku 2002 sa predstavoval pod názvom FS Dudváh Trnava. Členmi súboru sú milovníci ľudového umenia rozličného veku a vzdelania. Dlhoročným umeleckým vedúcim súboru bol do roku 2008 Jozef Stacho. V súčasnosti sú tanečnými pedagógmi Mgr. Pavel Matulay a Andrea Ruislová. Súbor sa úspešne prezentuje ako na domácich folklórnych festivaloch, tak i v zahraničí .Aj keď sa súbor svojou činnosťou zameriava na kultúrne dedičstvo Trnavského regiónu, veľkú časť jeho repertoáru tvoria aj tanečné, hudobné a spevácke interpretácie ľudových tradícií pochádzajúce z ostatných regiónov Slovenska. V roku 2001 členovia súboru nahrali CD pod názvom „Piesne z Trnavskej roviny“, ktoré obsahuje pre verejnosť málo známe Vianočné piesne z Trnavskej oblasti. V roku 2016 sa súbor zúčastnil na medzinárodnom folklórnom festivale v Mexico City na CIOFF World Folkloriada 2016, ktorá je  známa aj ako „Olympijské hry folklórneho umenia“, kde úspešne reprezentoval krásy slovenského folklóru.