Folklórny súbor Vagonár – Poprad, ľudový súbor piesní a tancov, bol založený v roku 1972 pri Závodnom Klube Vagónka Poprad a odvtedy sa jeho členovia snažia reprezentovať slovenský a prioritne spišský folklór na domácej pôde i v zahraničí. Vagonár sa dočkal tiež uznania medzi odborníkmi, o čom svedči nejedno významné ocenenie a zviditeľnenie medzi mnohými kvalitnými amatérskymi súbormi na Slovensku. O šírenie Slovenského folklóru a ľudových tradícií sa Vagonár usiloval nielen na pódiách v podobe spevov a tancov, ale jeho neodmysliteľnou súčasťou sú po dlhé roky aj ľudové zvyklosti a tradície: fašiangový sprievod mestom Poprad spojený s pochovávaním basy, tradičná veľkonočná oblievačka v uliciach Popradu, alebo stavanie májov a vianočné koledovanie.