Činnosť folklórneho súboru Dudváh bola obnovená v roku 1994, čím sa nadviazalo na tradíciu pôvodného súboru, založeného v roku 1954. Súbor čerpá námety pre svoju prácu z rodnej obce, ktoré umelecky stvárňuje v tancoch, spevoch, hudbe, ale aj zvykoslovných pásmach. Od roku 1994 má súbor spracovaných dvadsať choreografií, ako napr. Dzifča pyšné, Na zelenom vršku stála, Pri dožinkách, Pri výšivkách, O kosírko, Po orešansky, Vítanie jari, S cepami, Duchnový, Ozembuchový, Regrútska rozlúčka, Bosorky, a tiež tance iných regiónov: Kubranské tance, Myjavské, Horehronské koleso, Horehronské dupáky, Šarišskú polku, Karičku, Parobské zo Šariša, Liptovské premeny. Od svojho vzniku sa pravidelne zúčastňuje na rôznych podujatiach tak vo svojej obci, ako aj v rámci okresu, avšak môže sa pochváliť účinkovaním na takých festivaloch, ako sú Červeník, Krakovany, Východná, Liesek, tiež na medzinárodnom festivale v Martine. Niekoľkokrát reprezentoval nielen svoju obec a mesto Trnava, ale samozrejme celé Slovensko v rakúskom Schlosshoffe v rámci družobného projektu CON TACT. V roku 1998 sa zúčastnil na pútnickom zájazde do talianskeho Ríma, kde sa zúčastnil audiencie u Svätého Otca a vystúpil s krátkym programom na námestí Sv. Petra. Delegácia bola prijatá i v Slovenskom pápežskom ústave v Ríme u mons. Vrableca, kde sa opäť prezentoval krátkym programom. V roku 1999 sa spolu s Dychovou hudbou Križovianka zúčastnil na družobnom zájazde do Nemecka, kde sa predstavil domácemu obecenstvu na športovo-kultúrnom podujatí. Umeleckou vedúcou a choreografkou súboru je Eva Michalková.