Folklórny súbor Lusk vznikol v roku 1990. V súčasnosti má približne 25 členov. Svoje uplatnenie v ňom nachádzajú tanečníci, pre ktorých sa ľudový tanec a spev stali životnou záľubou. Pracuje pod vedením Ing. Michala Sedláka. Choreografom a tanečným pedagógom sú Mgr. Zuzana Snohová a  Jarmila Kubranová. Súbor sa zameriava na folklór z obce Krakovany a jej najbližšieho okolia, ale do jeho repertoáru patria aj tance z Myjavského a Trenčianskeho regiónu. Vo svojej tvorbe vychádza z autentického materiálu získaného vlastným výskumom a prezentuje tance len v mierne štylizovanej podobe. Počas svojej existencie sa zúčastnil na viacerých festivaloch doma i v zahraničí. Veľkým a pútavým programom sa vždy prezentuje aj pri svojich výročiach v Dome umenia Piešťany, kde súbor vždy príde podporiť veľké množstvo milých a vďačných divákov. Lusk si svoje minuloročné 30. výročie založenia pripomenie pripravovaným výročným programom ,,Od kolísky po čepiec“.