Karpatskí valaškári sú skupinka nadšencov slovenského folklóru z Dolnej Krúpy a jej okolia, hudobne doprevádzaná ľudovou hudbou Picúchovci. Zoskupenie prezentuje rôzne ľudové kultúrne prvky z našich krajov a spája ich do jedného celku, aj podľa muzičky, aj podľa krojov, no i podľa nárečia, ktoré sa odzrkadľuje v hraných humorných scénkach. Motto: Našim zámerom je nastaviť zrkadlo dnešnej uponáhľanej dobe a dať možnosť každému jednotlivcovi konfrontovať svoje hodnoty s hodnotami, ktoré postupne tvorili naši otcovia a mamy. Ukázať mladému človeku, že všetko, čo robili naši predkovia malo svoj zmysel a vnútorný svet. Ukázať, že niekdajší prostý dedinský život v sebe niesol istý druh poriadku, ktorý sa pomaly vytráca. Nikdy predtým nebol tak potrebný pohľad na blízku minulosť, ako teraz.