Folklórny súbor Krakovienka vznikol v roku 2002. Neskôr sa vyformovala zložka mladých tanečníkov a spevákov, ktorí na sklonku roku 2012 zakladajú občianske združenie Tanečná skupina FS Krakovienka. V roku 2013 po generačnej výmene nastal nový smer skupiny a FS získal registrovanú ochrannú známku. Súbor vedie Ing. Bohumil Tonkovič, o choreografiu sa stará Tomáš Gasiorik a samozrejme každý člen prispieva nápadmi na program prípadne ho spracuje. Súbor má v repertoári tance z Krakovian, Myjavy, Terchovej a iných regiónov Slovenska. I keď v mene občianskeho združenia je „tanečná skupina“ nie sú im cudzie ani zvykoslovné pásma ako Fašiangy, Svadba v Krakovanoch, Vynášanie Moreny, Veľká Noc. Veľkou oporou skupiny sú aj staršie členky, bez ktorých by vystúpenia nemali tú správnu atmosféru. Krakovienka sa orientuje na vystúpenia v Krakovanoch, v blízkom i ďalekom okolí. Skupina úspešne reprezentuje obec Krakovany na folklórnych festivaloch doma na Slovensku ako aj  v zahraničí. Za zmienku stojí účinkovanie na Hontianskej paráde  v Hrušove , Horehronských dňoch spevu a tanca v Heľpe, Adriatica folk festival 2013 v Crikvenici (Chorvátsko), Genio folk festival 2014 vo Vinci (Taliansko), Macedonian Sun 2015 v Ohride (Macedónsko) a Sunčev Breg 2016 v Nessebare (Bulharsko). V roku 2017 sa súbor predstavil na IX. Majstrovstvách Európy vo folklóre „EURO FOLK 2017“, ktoré sa uskutočnili od 29.06. do 09.07.2017 v St. Vlas, Nessebar Bulharsko pod záštitou Európskej asociácie folklórnych festivalov EAFF a Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO, kde získala Zlatú medailu šampionátu v kategórií autentický folklór a Nomináciu Grand Prix Golden Orfeus a taktiež Špeciálnu cenu majstrovstiev. Za tento úspech bola skupina ocenená Pamätným listom predsedu Trnavského samosprávneho kraja a zároveň poďakovanie za vzornú reprezentáciu poslalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. V marci 2018 sa FS Krakovienka stal oficiálnym členom Európskej asociácie folklórnych festivalov EAFF. FS Krakovienka spolupracuje s ľudovou hudbou Karpatská muzika pod vedením Mgr. Matúša Havrlenta. Spoločne účinkujú od roku 2015 a majú za sebou množstvo úspešných vystúpení. V roku 2015  FS Krakovienka v spolupráci so ZŠ Trebatice založili Detský folklórny súbor Kapustárik, v ktorom účinkujú deti z Trebatíc a okolia vo veku od 5 do 12 rokov. Založenie tohto súboru malo niekoľko dôvodov ale hlavným bolo a je prebudiť u detí a mladých ľudí lásku k tradičnej slovenskej ľudovej kultúre a vychovanie budúcej generácie tanečníkov FS Krakovienka.