Detské ľudové hudby Malí huslisti a Mladí huslisti z Červeníka tvoria žiaci a absolventi husľovej triedy Súkromnej základnej umeleckej školy v Červeníku. Od roku 1998 sa tu hre na husliach venujú deti prevažne z obce Červeník i jej blízkeho okolia. Muzicírovať majú možnosť všetci žiaci, nielen tí najlepší. Reprezentujú dolnopovažský región a Trnavský kraj. Spolupráca Malých huslistov s Muzikou Heskovci a ich účinkovanie na rôznych kultúrnych podujatiach a festivaloch doma i v zahraničí viedla k tomu, že v roku 2002 spoločne nahrávajú dva hudobné nosiče. V mesiaci február Vianočné koledy s názvom ,, Čas radosci,, a v júni staré verešvárske piesne s názvom ,, Verešvárskem poli“.   Malí huslisti za desať rokov vyrástli, menia sa ich hlasy, zdokonaľuje technika hry a tým si svoj názov menia na Mladí huslisti. S týmto novým názvom v mesiaci marec 2007 nahrávajú dva nové hudobné nosiče ,, Dzívčence verešvárske ,, s ľudovými piesňami v cezročnom období a ,, Veselo spievajme ,, s piesňami adventného obdobia a vianočnými koledami. Pri príležitosti 10. ročného jubilea husľovej triedy a ĽH Mladí huslisti, vznikla myšlienka osláviť túto udalosť niečim novým. Tak uzrel svetlo sveta nový hudobný projekt, ktorým sa v januári 2009 predstavili hudobníci pod spoločným názvom Art Music Orchestra, na zdomácnelej scéne ARTpódia pri Zvonici v Červeníku. V tomto období prichádza druhá generácia mladých hudobníkov. Ako najmladší účinkujúci sa zúčastňujú Myjavských slávností 2009 v súťažnom programe detských ľudových hudieb Cena Samka Dudíka. V roku 2010 získali 1. miesto na Regionálnej súťažnej prehliadke DĽH v Križovanoch a 2. miesto na krajskej súťaži v Skalici. Odvtedy huslisti povyrástli, pribudli mnohí ďalší začínajúci žiaci, nielen z Červeníka, ale aj z ďalších siedmych okolitých obcí. V júni 2013 nahrávajú svoj prvý hudobný nosič, s vlastným repertoárom ľudových piesní v cezročnom období.