Podnetom pre vznik mužskej speváckej skupiny Škripnka bola v roku 2007 prosba autorov tradičného trenčianskeho vianočného programu na  predvedenie chlapských kolied, s ktorou sa obrátili na bývalých tanečníkov miestnych folklórnych súborov. Po prvom veľmi úspešnom vystúpení prišla chuť nezanechať spievanie a tak postupne vznikali ďalšie programové čísla. Dnes má skupina spolu s muzikou 16 členov. Svojim nadšeným a neviazaným prejavom si už získala priazeň návštevníkov mnohých folklórnych festivalov doma aj za humnami. Chlapská spevácka skupina Škrupinka je pravidelným účastníkom najväčších folklórnych festivalov na Slovensku – Myjava, Detva a Východná. Svoje kvality preukázala, keď sa stala v roku 2016 držiteľkou zlatého pásma na celoslovenskom kole súťaže speváckych skupín. Ako najvyššie ocenenie sa môže považovať získanie titulu laureáta na medzinárodnom folklórnom festivale  v Strážnici 2015. Akronym:  Š(ikovný) K(rúžok) R(emeselníkov), U(melcov), P(ijanov), I(nžinierov) a  N(árodno) K(ultúrnych) A(matérov).