Zadávateľ: Obec Krakovany – Kultúrna komisia zriadená Obecným zastupiteľstvom obce Krakovany Zadanie: Vytvoriť nadčasové logo a vizuálnu identitu pre „Folklórne slávnosti Krakovany“.

Vyhodnotenie:

Obec Krakovany – Kultúrna komisia zriadená Obecným zastupiteľstvom obce Krakovany vyhodnotila víťazný návrh 2. novembra 2023 deväť člennou komisiou z celkového počtu zaslaných návrhov – 6. Všetkým účastníkom súťaže ďakujeme a gratulujeme víťazovi.  Tešíme sa na ďaľší ročník folklórnych slávností, opäť s niečím novým…