Ľudová hudba  Muzička Muzička vznikla v r. 2000 spolu s detským folklórnym súborom Važinka pri OcÚ v Šoporni. Muzikanti s trpezlivosťou sprevádzajú deti nielen pri všetkých vystúpeniach ale aj pri nácvikoch nových piesní a tancov. Svoj repertoár majú zameraný najmä na hudobné tradície svojej obce a blízkeho okolia obcí Šoporňa, Hájske a Pata. Od roku 2005 sa stali doprovodným hudobným telesom pre spevácku skupinu dospelých, Važinu a od roku 2013 tiež doprovodnou skupinou mužskej speváckej skupiny Važinár, s ktorou sa nám predstavia aj v dnešnom vystúpení. Primáš Muzičky je Ľuboš Biháry   Spevácka skupina Važinár Spevácka skupina  VAŽINÁR vznikla v roku 2013. Podnetom na jej vytvorenie bola výzva Galantského osvetového strediska  k účasti na festivale mužských speváckych skupín. Spevácku skupinu Važinár vytvorili chlapci zo speváckej skupiny VAŽINA, ktorá pôsobí pri obecnom úrade v Šoporni ,spolu s chlapcami so speváckej skupiny miestneho klubu dôchodcov Šopornianska lipka. Od svojho vzniku rozdávajú radosť svojim priaznivcom blokmi piesní s regrútskou tématikou, pesničkami o víne alebo o  láske a ich drahých polovičkách.