Amfiteáter

30.6. | Nedeľa od 18:00

„Od prameňa”

Program pozostávajúci z tanečných, hudobných a speváckych čísiel z rôznych regiónov Slovenska, odkazujúci na pôvod „prameň“ odkiaľ pochádzajú jeho aktuálni členovia.

F͟o͟l͟k͟l͟ó͟r͟n͟y͟ ͟s͟ú͟b͟o͟r͟ ͟S͟t͟a͟v͟b͟á͟r͟

Folklórny súbor Stavbár vznikol v roku 1959 pri Pozemných stavbách Žilina. Počas jeho

dlhoročnej existencie sa menil výber folklórneho materiálu, ako aj spôsob stvárnenia

tanečných a speváckych programov. V súčasnosti sa činnosť súboru zameriava na

spracovanie autentického folklórneho materiálu v tvorivom poňatí, ako aj na

prezentovanie štylizovaného folklórneho materiálu. Jednotlivé choreografie a ucelené programové bloky pochádzajú predovšetkým z obcí

severozápadného Slovenska. Tvorba programu FS Stavbár vychádza predovšetkým z tanečnej a hudobnej tradície ľudovej kultúry. Vo svojich choreografiách súbor zobrazuje aj tance s kalendárnymi a výročnými zvykmi a obradmi (napr. z fašiangového obdobia, zo svadby, na Jána a pod.). FS Stavbár každoročne prezentuje náš folklór a tradície divákom na Slovensku i v zahraničí. Doposiaľ účinkoval na viac ako 3300 vystúpeniach či už v Európe, Ázii alebo

Južnej Amerike. Ako už rok vzniku naznačuje, v tomto roku súbor oslávi už 65. výročie a preto je dôraz venovaný hlavne intenzívnym prípravám na tento dôležitý míľnik v histórii súboru. Prípravy zahŕňajú tvorbu celovečerného programu, v ktorom sa divákom predstaví s novými choreografiami, ale aj staršou tvorbou, ktorou bol súbor známy doma i v zahraničí. Tanečná, hudobná, spevácka zložka, vedúci či choreografi, spolu teda viac ako 50 členov súboru tvrdo pracujú, aby divákom predstavili dych berúci program.