Amfiteáter

30.6. | Nedeľa od 16:50 – 17:00

„V Krakovách na štácii”