Amfiteáter

30.6. | Nedeľa od 15:00 – 15:10

Peter Žitňanský a Monika Gromová

Peter Žitňanský rodák z Krakovany-Stráže a Monika Gromová z Bratislavy. Hrou na fujarách a píšťalkách sa so záľubou venujú niekoľko rokov. Svojou hrou robili radosť poslucháčom na stretnutiach fujaristov a festivaloch v Korytárkach, vo Vlkolínci, v Čičmanoch a na ďalších významných podujatiach na Slovensku. Za veľkú česť považujú pozvania na vystúpenia na radnici v Kodani v Dánsku pri príležitosti predsedníctva SR v EU a na oslave štátneho sviatku SR v Podgorici v Čiernej Hore. Na folklórnych slávnostiach v Krakovanoch zahrajú na fujarách a pastierskych píšťalkách zmes podpolianskych piesní