Gazdovský dvor

29.6. | Sobota od 15:00,

30.6. | Nedeľa od 13:00

Sprievodné podujatie „Malí majstri“ sa koná oba dni festivalu na Gazdovskom dvore, kde sa vytvorí priestor pre tvorbu a kreativitu. Pod vedením skúsených pani učiteliek sa budú môcť účastníci naučiť rôzne techniky a postupy pri tvorbe kreatívnych diel z keramiky, drôtu a ďalšie. Pripravené pracoviská a materiály budú k dispozícii, aby umožnili účastníkom vytvoriť vlastné unikátne diela. Deti budú mať príležitosť experimentovať s farbami, textúrami a rôznymi technikami, čo im umožní prejaviť svoju kreativitu a talent. Na konci podujatia si budú môcť so sebou odniesť svoje vlastné diela, ako aj spomienku na ich tvorivé úsilie. Toto podujatie podporuje výmenu nápadov, radosť z tvorby a pomáha rozvíjať zručnosť a kreativitu.

.