Múzeum Za krakovskú bránu

Múzeum vzniklo, ako prvé súkromné múzeum na Slovensku, v roku 2005 v starom sedliackom dome. Ten bol postavený v roku 1905 a svojpomocne zrekonštruovaný.

Exponáty dokumentujú život predkov z našej dediny, ale i z okolitých obcí.

Sú to rôzne náradia a nástroje, ktoré sa používali v kuchyni, na dvore, v záhrade, na poli, v maštali pri rôznych každodenných činnostiach. Pri chove hydiny i dobytka. Pri spracovávaní potravín, pri výrobe odevov, obuvi a taktiež stolárske náradia.

V múzeu sú právom hrdí na množstvo krojov z Krakovian a okolia a najväčšiu zbierku paličkovanej čipky, ktorá sa na nich používala. Uvedená čipka bola v roku 2022 zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pod názovom Paličkovaná babková čipka. Práve OZ Za krakovskú bránu bolo jedným z predkladateľov návrhu na jej zápis. V múzeu je stála expozícia uvedenej čipky, ktorá bude v čase festivalu obohatená ďalšími zberateľskými skvostami.

Múzeum organizuje rôzne kurzy, komentované prehliadky, kultúrne programy, semináre, pravidelne sa tu stretajú čipkári z okolia a natočili niekoľko dokumentárnych filmov.

Program múzea Za krakovskú bránu počas Folklórnych slávností:

Sobota 29.6.2024:

12.00 – 17.00 hod – stála expozícia

9.00 – 17.00 hod – kurz pletenia Paličkovanej babkovej čipky z Krakovian

– kurz pletenia Tylovej paličkovanej čipky z Myjavskej

Pahorkatiny

16.00 – seminár o Krakovianskej – Paličkovanej babkovej čipke , ktorá bola v roku 2022 zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, lektorka Piscová Daniela.

Nedeľa 30.6.2024:

12.00 – 18.00 hod – stála expozícia

9.00 – 18.00 hod – kurz pletenia Paličkovanej babkovej čipky z Krakovian

– kurz pletenia Tylovej paličkovanej čipky z Myjavskej

Pahorkatiny

15.00 – 18.00 hod – Medzinárodný deň čipky , spoločné paličkovanie

16.00 – seminár o Tylovej paličkovanej čipky z Myjavskej pahorkatiny , ktorá bola v roku 2022 zapísaná do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, lektor Michal Halabrín.