Amfiteáter

30.6. | Nedeľa od 15:15 – 16:30

Dnes o 15:15 sa začína program „Na zelenej lúke“, v ktorom sa na Vás tešia:

DFS Krakovanček – Krakovany

DFS Žochárik – Topoľčany

DFS Trnavček – Trnava

D͟F͟S͟ ͟T͟r͟n͟a͟v͟č͟e͟k͟

Detský folklórny súbor Trnavček začal svoju súborovskú folklórnu púť 18.decembra 1999.

Pôsobí pri Kalokagatii – centre voľného času v Trnave a občianskym združením Trnavský ľudový cech pod umeleckým a organizačným vedením Ing. Ivony Táčovskej a vedúceho hudobno-speváckej zložky Ing. Martina Ryšku. V súčasnosti 70 detí od 3 do 15 rokov v súbore tancuje a spieva v troch skupinách a ďalšie privoniavajú k folklóru vo folklórnej školičke. Piatou skupinou sú rodičia, ktorí deti neúnavne podporujú, šijú a vyšívajú kroje a učia sa s nimi piesne i tance. Súbor má vo svojom repertoári piesne, hry i tance predovšetkým z Trnavského regiónu, ale i z iných oblastí Slovenska. Svojimi vystúpeniami a ich organizovaním prispieva k šíreniu a zachovávaniu zvykov v meste Trnava ako sú Fašiangy, Kvetná nedeľa a s ňou spojené Vynášanie Moreny a Prinášanie Letečka, Mikuláš, Lucia, Vianoce. Okrem zvykoslovných vystúpení Trnavček absolvoval vystúpenia a festivaly nielen vo svojom meste, ale i jeho blízkom a ďalekom okolí. V tomto roku Trnavček zožal veľký úspech na celoštátnom kole súťaže detského hudobného folklóru Vidiečanova Habovka 2024, kde získal umiestnenie v zlatom pásme a zaradil sa tak medzi najúspešnejšie detské folklórne súbory na Slovensku.