Amfiteáter

30.6. | Nedeľa od 15:15 – 16:30

Dnes o 15:15 sa začína program „Na zelenej lúke“, v ktorom sa na Vás tešia:

DFS Krakovanček – Krakovany

DFS Žochárik – Topoľčany

DFS Trnavček – Trnava

D͟F͟S͟ ͟K͟r͟a͟k͟o͟v͟a͟n͟č͟e͟k͟

Detský folklórny súbor Krakovanček vznikol v roku 2003 pri obecnom úrade v Krakovanoch pod vedením Mgr. Zuzany Snohovej. Ako domáci

súbor každoročne účinkuje na folklórnych slávnostiach v Krakovanoch a reprezentuje obec Krakovany. Súbor spracováva autentický materiál z obce Krakovany a okolia, najmä detské hry a tance. Má 50 členov vo veku od 4 do 14 rokov. Tanečným pedagógom a choreografom sú Jarmila Kubranová a Zuzana Snohová. V roku 2013 dostal súbor ocenenie a pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja za prínos v oblasti kultúry.

V sobotňajšom programe „Z Vrbového do Krakován“ sa Vám predstaví s jarnými chorovodmi z Vrbového, detskými hrami a stvárni tradíciu chodenia handrára po okolí „Handrár, handrár ide!…“

V nedeľnom programe „Na zelenej lúke“ Vám predstaví hry a tance z Krakovian a okolia.

D͟F͟S͟ ͟Ž͟o͟c͟h͟á͟r͟i͟k͟

Detský folklórny súbor Žochárik vznikol v roku 2003 pri ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch. Pri jeho zrode stála pedagogička Mária Vršková, ktorá bola autorkou i prvej tanečnej choreografie. V apríli 2004 súbor prevzala jeho terajšia vedúca Ľubica Pastoreková. Pod názvom Kukulienka súbor vystupoval až do prvého samostatného premiérového programu v roku 2008 ,,Od Kukulienky k Žochárikovi…“, kedy bol premenovaný na DFS Žochárik. Od septembra 2004 sa do činnosti súboru zapája aj tanečný pedagóg a choreograf Jannette Kertészová a v roku 2006 vzniká i spevácka skupina. Od začiatku pri súbore pôsobí i detská ľudová hudba pod vedením A. Szendreja, od roku 2022 ľudovú hudbu vedie M. Szakácsová a tanečná pedagogička M. Vargová. Pod vedením Ľ. Pastorekovej sa súbor začal orientovať na spracovávanie ľudových zvykov a tradícií z okolia Topoľčian. Vznikli tanečné čísla: Trasenie plotov na Ondreja, Lucie, Betlehemci, Jarné detské hry spojené s vynášaním Moreny, Káčerový, Židovka, chlapčenský tanec Medveďku daj labku a detské hry Ide ide vlak, pásmo detských hier „ Hráme sa na kozu“, či rôzne ďalšie z iných oblastí Slovenska. Od roku 2015 organizuje každoročne Topoľčianske dni detského folklóru, kde si každoročne pozývajú rôznych hostí či už zo Slovenska alebo zo zahraničia. Taktiež organizujú výchovné koncerty pre základné a materské školy v Topoľčanoch.