Amfiteáter

30.6. | Nedeľa od 15:15 – 16:30

Dnes o 15:15 sa začína program „Na zelenej lúke“, v ktorom sa na Vás tešia:

DFS Krakovanček – Krakovany

DFS Žochárik – Topoľčany

DFS Trnavček – Trnava

D͟F͟S͟ ͟K͟r͟a͟k͟o͟v͟a͟n͟č͟e͟k͟

Detský folklórny súbor Krakovanček vznikol v roku 2003 pri obecnom úrade v Krakovanoch pod vedením Mgr. Zuzany Snohovej. Ako domáci

súbor každoročne účinkuje na folklórnych slávnostiach v Krakovanoch a reprezentuje obec Krakovany. Súbor spracováva autentický materiál z obce Krakovany a okolia, najmä detské hry a tance. Má 50 členov vo veku od 4 do 14 rokov. Tanečným pedagógom a choreografom sú Jarmila Kubranová a Zuzana Snohová. V roku 2013 dostal súbor ocenenie a pamätnú medailu predsedu Trnavského samosprávneho kraja za prínos v oblasti kultúry.

V sobotňajšom programe „Z Vrbového do Krakován“ sa Vám predstaví s jarnými chorovodmi z Vrbového, detskými hrami a stvárni tradíciu chodenia handrára po okolí „Handrár, handrár ide!…“

V nedeľnom programe „Na zelenej lúke“ Vám predstaví hry a tance z Krakovian a okolia.