Amfiteáter

29.6. | Sobota od 18:00 – 19:55

Verešvárska svadba

V sobotnom programe sa môžete tešiť na scénické uvedenie programu Verešvárska svadba, v ktorom uvidíte priebeh tradičnej svadby v minulosti. Ako prebiehala samotná svadba v obci Červeník a zvyky s ňou spojené, uvidíte v podaní: DFSk Verešvaran DH Verešvaranka Detský Folklórny Súbor Verešvaranček ĽH Tomáša Polakoviča verešvárski ochotníci

D͟e͟d͟i͟n͟s͟k͟á͟ ͟f͟o͟l͟k͟l͟ó͟r͟n͟a͟ ͟s͟k͟u͟p͟i͟n͟a͟ ͟V͟e͟r͟e͟š͟v͟a͟r͟a͟n͟

Názov dedinskej folklórnej skupiny je odvodený od bývalého názvu obce – Verešvár. Láska k ľudovému tancu, piesni a tradíciam patrí k obci Červeník už od nepamäti. Pri stom výročí založenia Dychovej hudby Verešvaranka v roku 1965 vznikla Dedinská folklórna skupina Verešvaran pod vedením Miroslava Vozárika a Milana Vozárika. Odvtedy sa v skupine vystriedalo viacero generácii hudobníkov, tanečníkov a spevákov. V Januári 2005 obnovil činnosť dedinskej folklórnej skupiny mladý kolektív. Verešvaran v novom zložení počas svojej činnosti pravidelne vystupuje v Červeníku na slávnostiach spevu, hudby a tanca a pri rôznych príležitostiach počas celého roka nie len vo svojej obci, ale aj na celom území Slovenska. Najväčším úspechom novozaloženej Dedinskej folklórnej skupiny Verešvaran bolo ocenenie za najlepšiu tvorivú choreografiu s názvom : „Na katarínskej zábave“ na

Krajskej prehliadke v Križovanoch a postup na celoštátnu prehliadku tvorivých choreografií v Košiciach. Členovia skupiny majú záujem spoznávať ľudové tradície našich predkov, uchovať ich v našich srdciach a rozvíjať. Pripomínajú nám, že na naše kultúrne dedičstvo musíme byť pyšní. V súčasnosti Dedinskú folklórnu skupinu Verešvaran vedie Samuel Kovarský v spolupráci zo Stanislavou Sobotovou a hudobne ju na akordeón sprevádza Martin Svíčka a Patrik Raušlo.