Amfiteáter

30.6. | Nedeľa od 17:20 – 17:55

„Susedstvá v našom folklórnom svete”

Ż͟y͟w͟c͟z͟a͟n͟i͟e͟

Súbor piesní a tancov „Żywczanie“ zo Żywieca vznikol v roku 1997. Spolupracuje so Spolkom milovníkov folklóru „Żywiecczyzna“. Manažérom a úžasným choreografom je pán Adam Adamowski. ZPiT „Żywczanie“ predstavuje predovšetkým folklór Żywieckých goralov v umeleckom javiskovom prostredí. Kapela „Żywczanie“ bola od začiatku svojej existencie veľmi úspešná a získala nespočetné množstvo ocenení, vyznamenaní, koncertov, festivalov a zahraničných zájazdov.

„Nedá sa tu všetko vymenovať, ale mali by sme byť hrdí na to, že svojou prácou a nasadením sme získali väčšinu najväčších ocenení, aké môžu folklórne skupiny získať na najvýznamnejších folklórnych slávnostiach v Poľsku.“